ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Dashakar Toshicage
Country: Turkey
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 6 October 2013
Pages: 430
PDF File Size: 10.14 Mb
ePub File Size: 7.85 Mb
ISBN: 590-9-84675-821-1
Downloads: 27090
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tejar

Ako pravci okomiti na os x imaju paralelne projekcije, ne moraju u prostoru biti paralelni zad. AB i CD par su konjugiranih promjera elipse. Pravac se zove os plohe.

Ako su zrake projiciranja okomite na ravninu projekcije Ako su zrake projiciranja kose prema ravnini projekcije ortogonalna aksonometrija. Konstrukcija konturnih izvodnica — Aksonometrijske metode Kosa aksonometrija Kosa projekcija Eckhartova metoda Ortogonalna aksonometrija Kupole 8.

Ortogonalna projekcija prostorne krivulje n-tog reda ravninska je krivulja istog reda. Tangenta t1 paralelna je s t. Za stranocrtnu ravninu 3 odabrati takvu ravninu koja je okomita na 1 i na. U trodimenzionalnom prostoru okomiti mogu biti: Taj je pravac izvodnica plohe, a poligon ravnalica. Primjena prodora dvaju rotacijskih valjaka u kosoj projekciji s pogledom odozdo.

  CHENGALPATTU TO BEACH TRAIN TIMINGS PDF

Prodor je potpun prodorna je krivulja dvodijelna. Ako su red i razred jednaki, ploha ima stupanj. Ako su projekcije pravaca paralelne, pravci ne moraju biti paralelni. Prodor kugle i torusa 3.

REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE

Dobiveni se bokocrt naziva lijevim bokocrtom. Our vision is to partner with the brightest minds and have courses on every possible topic in multiple languages so the whole world can benefit from these courses. Zadana je duljina polumjera baze r. Stranocrtnu ravninu prevalimo u tlocrtnu ravninu oko osi 1×3 na jednu ili drugu stranu.

Ravninska krivulja koju omata neprekinuti skup od 1 pravaca povezanih nekim zakonom zove se omotaljka ili razredna krivulja, a pravci te familije jesu tangente omotaljke. Geometrijska tijela s osnovicom u jednoj od ravnina projekcija a uglata tijela Prizme. Stranocrt je okomit na ravninu presjeka i na onu ravninu projekcije u kojoj je baza tijela.

Metoda se predabanja kada su oba tijela rotacijska, a osi se ne sijeku.

Fakultet prometnih znanosti

Recenzije Pravila za recenzije. Pri tome vrijedi S A B Definicija 1. Bridovi se, odnosno crte koje dijele vidljive dijelove tijela od nevidljivih pri projiciranju na neku ravninu projekcije, zovu konture toga tijela.

  LEGO 6380 INSTRUCTIONS PDF

Feature Alert – Plus users can now download classes for offline viewing with different video quality options. Please fill this form, we will try to respond as soon as possible. Crtati u zadanom mjerilu. Na svakom od valjaka postoje izvodnice koje ne sudjeluju u prodoru, pa je prodorna krivulja jednodijelna. U ovom primjeru za konstrukciju plohe nasipa s vanjske strane zavoja valjak diramo zdesna, a za unutarnju stranu zavoja slijeva. Pri projiciranju tijela na neku ravninu nisu vidljive projekcije svih njegovih ploha.

Nacrtna Geometrija Predavanja Zagreb

Account Options Prijavite se. Nivo-linija je prividni presjek planuma ceste s plohom usjeka. Po istom se principu mogu postavljati nove stranocrtne ravnine projekcija. Prikazati tlocrt trupa prometnice. Uglata geometrijska tijela zovemo poliedrima.

Please copy and paste this embed script to where you want to embed Embed Script.