DURGA KAVACH IN SANSKRIT PDF DOWNLOAD

Durga Kavach – with Sanskrit lyrics. 32 Namawali or 32 names of Mata Durga Paath or Vidhi to please Maa Durga in Hindi, Sanskrit and English. Do the paath . Find durga Kavach in Hindi, English, Sanskrit, Gujrati, Tamil and Marathi, also know the meaning and you can free download pdf version or print it. Devi Kavacham In Sanskrit / Hindi: Source 1: | PDF Link| Text Link Source 2: | PDF Link| Text Link.

Author: Faekasa Gardazilkree
Country: Barbados
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 9 March 2013
Pages: 341
PDF File Size: 12.44 Mb
ePub File Size: 16.8 Mb
ISBN: 512-4-63129-581-8
Downloads: 34581
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygokora

Gotramindraani me Rakshetpashoonme Raksha Chandike. Panthaanam Supathaa Rakshenmaargam Kshemkari Tathaa.

Hridaye Lalita Devi Udare Shooldhaarini. Rakshaaheenam tu Yatasthaanam Varjitam Kavchen Tu. Trailokye Tu Bhavetpujyah Kavchenaavritah Pumaan. Vajrahastaa un me Rakshetpraanam Kalyaanshobhana. Naasikaayaam Sugandhaa Cha Uttaroshthe cha Charchika.

Abhichaarani Sarvaani Mantra Yantraani Bhootale. Raajdwaare Mahaalakshmir Vijaya Sarvatah Sthitaa. Paadaanguleeshu shree Rakshet Paadaadhastal Vaasini.

  LIBRO DE BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR DE ROBERTIS DOWNLOAD

Shankhini Chakshushor madhye Shrotrayor Dwaarwaasini. Jwaalaamukhi Nakhjwaalaam Bhedyaa Sarvasandhishu. Udichaam Paatu Kaumaari Aishaanyaam Shooldhaarini. Devi Kalaa Bhavetasya Trailokye shwaparaajitah.

Mahaabale Mahotsaahe Mahaabhay Vinaashini. Hastyo Dandini Rakshedambika Changuleeshu cha.

nitharifact.com

Idam tu Devyaah Kavcham Devaanaam api Durlabham. Kuntaayudham Trishulam cha Shaargam Maayudhmuttamam. Shwetroop Dharaa devi Ishwari Vrishvaahanaa. Prathamam Shailputri cha Dwitiyam Brahmacharini.

Dehaante Paramam Sthaanam Yat surairapi Durlabham. Kavchenaavrito Nityam Yatra Yatraiv Gachhati. Evam Dashdisho Rakshechaamunda Shavvaahaa. Dakshinevatu Vaaraaahi Nairityaam Khangdhaarini. Kaamaakshi chibukam Rakshed Vaacham me Sarvamangalaa. Janghe Mahaabalaa Rakshet Sarvakaam Pradaayini. Uttaanyetaani Naamaani Brahmanaiv Mahaatmana.

Nirbhayo Jaayate Martyah Sangraameshwa Parajitah. Daityaanaam Dehnaashaay Bhaktaanaam Bhayaay cha. Antariksh charaa ghoraa Daakinyashch Mahaabalaah. Na Teshaam Jaayate Kinchidashubham Ransankate.

Devi Kavacham –

Shukram Brahmaani me Rakshechhaayaam Chhatreshvareem Tathaa. Parmaishwarya Matulam Prapsyate Bhootale Pumaan. Rakt majaa Vasaa maansaanyasthi Medaamsi Paarvati. Pretsansthaa tu Chamunda Vaarahi Mahishaasanaa. Antraani Kaalraatrish cha Pittam cha Mukteshwari. Praachyaam Rakshatu Maamaindri Aagneyyaam agni Devta.